Våra certifieringar

Vårt huvudkontor finns i Stockholm, och verksamheten är certifierade enlig miljöstandarden ISO 14001:2015 och kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. MIAB erbjuder även Svanenmärkta städtjänster inom lokalvård och golvvård. Vi arbetar efter nordisk standard för städkvalitet, SS 62 78 01(INSTA 800). Vi är medlem i Almega städföretagen och Auktoriserade serviceentreprenörernas branschorganisation. Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal vilket innebär att vi erbjuder bra villkor för lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Syftet är att ha en frivillig gemensam nordisk miljömärkning, som medverkar till att minska den börda som den dagliga konsumtionen lägger på miljön. Svanemärket granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat- och miljökrav men även krav på funktion och kvalitet.

ISO 14001 och 9001:2015

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem och ett verktyg för att effektivisera miljöarbetet. Miljöledningssystemet innefattar bland annat policy, mål och rutiner för minskad miljöpåverkan

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesser för ett företag eller en organisation ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på sju principer i den nya versionen av ISO 9001 som uppdaterades 2015:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

Auktoriserad serviceentreprenör

Almega Serviceentreprenörerna är en bransch- och arbetsgivarorganisation som organiserar företag som utför serviceentreprenad och specialservice. Organisationen kontrollerar och framhäver städföretag som kan anses seriösa på marknaden utifrån ett visst antal krav, som vid godkännande blir Auktoriserad Serviceentreprenör. Ett företag kan antingen endast vara medlem i Almega Serviceentreprenörerna eller både medlem och Auktoriserad Serviceentreprenör. Auktorisationen är inget krav, men det är en kvalitetssäkring för dig som konsument eftersom ett auktoriserat företag innehar F-skattsedel, kollektivavtal och är skuldfritt.